Hulpverleningsaanbod

Afbeelding

Stichting Wilco gaat te werk volgens het competentiemodel. Dit doen we om de zelfredzaamheid van de cliënt te vergroten. Door te werken via het competentiemodel worden de mogelijkheden van de cliënt versterkt en uitgebreid. Hierdoor wordt de zelfredzaamheid van de cliënt vergroot en leert deze onafhankelijk te zijn van anderen.


Bij het competentiemodel wordt er gekeken naar welke eigenschappen en vaardigheden de cliënt bezit en welke niet. Ook wordt er gekeken naar de beschermende factoren, de factoren die de ontwikkeling van de cliënt bevorderen en de stoornissen en stressfactoren die de ontwikkeling remmen. Dit is per cliënt verschillend. Door hier op individueel niveau rekening mee te houden, worden de omstandigheden zo gunstig mogelijk gemaakt voor de cliënt.

Stichting Wilco biedt u een breed pakket aan individuele begeleiding en ondersteuning. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van ons hulpverleningsaanbod: