Doelstellingen

Stichting Wilco beoogt met haar werk de volgende doelstellingen:

Op het niveau van de kinderen, jongeren en jongvolwassenen zijn er de volgende doelstellingen gesteld:

Stichting Wilco werkt tevens samen met partijen die dicht bij de cliënten staan, zoals familie, vrienden of kennissen. Ook bestaan er goede samenwerkingsverbanden met gemeenten, zorgkantoren, scholen, huisartsen of andere zorginstellingen. De kosten voor ons hulpverleningsaanbod worden veelal vergoed door gemeenten en zorgkantoren.

Met elkaar vormen wij een netwerk rondom de cliënten met een hulpvraag. Het doel van de samenwerking staat altijd in het teken van de ontwikkeling van de cliënt en/of het systeem. Wij vinden het van belang dat onze cliënten gebaat zijn bij een goede samenwerking van organisaties die cliënten ondersteunen. De cliënten en hun systeem vormen daarbij altijd het middelpunt!