Missie

Afbeelding

Stichting Wilco wil eraan bijdragen dat onze cliënten later, ondanks hun stoornissen en beperkingen, zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in gezin en maatschappij. Wij willen onze bijdrage leveren aan de maatschappij om kwalitatief goede, betrokken en zorgvuldige zorg te leveren. Onze hulpverlening is zo ingericht dat de wensen van de cliënten en hun systeem uitgangspunt is voor de zorg die daadwerkelijk wordt verleend. Ook willen wij onze bijdrage leveren om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden!