Sportgroep

Afbeelding

Bij Stichting Wilco bieden wij iedere vrijdag een sportgroep onder professionele begeleiding van een bewegingsagoog. De sportactiviteiten zijn zowel gericht op samenwerking en versterken van de sociale vaardigheden als aansluitend bij de individuele leerdoelen per cliënt. Tijdens het sporten is er veel aandacht voor het beleven van plezier, succes en het omgaan met elkaar.

Gezien de beperkingen van onze cliënten, ondervinden zij meestal moeite met sporten op sociaal, conditioneel en motorisch gebied. Deze kinderen/jongeren hebben ook een specifieke behoefte aan structuur die wij bieden middels professionele begeleiding, aansluitend bij iedere individuele cliënt. Het doel is om onze cliënten te leren om met zelfvertrouwen met leeftijdsgenoten te kunnen, durven en willen sporten.

De sportactiviteiten bestaan uit het verbeteren van de conditie en aanleren van functionele vaardigheden en spelvormen die nodig zijn om mee te doen aan o.a. sporten bij een sportclub. Wij bieden de cliënten stapsgewijs trainingen en met een duidelijke structuur aan sportonderdelen.